Video - Album

Tin cổ đông

65 - 2019
Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đôc Công ty Savico

Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đôc Công ty Savico

Ngày 06/05/2019 vào lúc 10h00 sáng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Phan Dương Cửu Long

65 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

114 - 2019
Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018

293 - 2019
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

193 - 2019
Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thời gian: 08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 29/03/2019 (Đính kèm tài liệu họp)

142 - 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019

142 - 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019

2712 - 2018
CBTT về việc Giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017

CBTT về việc Giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017

Giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017

2712 - 2018
CBTT về việc vi phạm về thuế 2018 và giải trình về chậm CBTT

CBTT về việc vi phạm về thuế 2018 và giải trình về chậm CBTT

CBTT vi phạm về thuế 2018 và giải trình về chậm CBTT

2712 - 2018
CBTT về việc vi phạm về thuế 2017 và giải trình về chậm CBTT

CBTT về việc vi phạm về thuế 2017 và giải trình về chậm CBTT

CBTT vi phạm về thuế 2017 và giải trình về chậm CBTT

1712 - 2018
CBTT về việc Công ty Ô tô Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp

CBTT về việc Công ty Ô tô Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp

Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng có vốn điều lệ 45 tỷ đồng,

211 - 2018
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

1010 - 2018
Thông tin tình hình hoạt động kinh doanh 2018

Thông tin tình hình hoạt động kinh doanh 2018

Cập nhật tình hình HĐKD - 10/10/2018

910 - 2018
Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và nhận chuyển nhượng vốn góp tại Vĩnh Thịnh

Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và nhận chuyển nhượng vốn góp tại Vĩnh Thịnh

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 - Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Vĩnh Thịnh

310 - 2018
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Pyn Elite Fund