Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn (SAVICO)

TRỤ SỞ CHÍNH
 
68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh.
Tel:  (84-28) 38213913         Fax: (84-28) 38215992
Email: savico@savico.com.vn
Website: www.savico.com.vn
 
 
*
  *
*
*