Video - Album

Tin cổ đông

Thông tin về việc nhận được "Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp" do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

186 - 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC công bố thông tin về việc nhận được "Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp" do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM ký ngày 17/6/2020.

Quý cổ đông vui lòng tải file xem: Công văn 137/CV-SVC và Giấy xác nhận của Sơ KHĐT TP.HCM