Video - Album

Tin cổ đông

Thông báo trả cổ tức năm 2019

226 - 2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
 
Tên tổ chức phát hành: CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
Mã chứng khoán: SVC
Mã ISIN: N000000SVC8
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Này đăng ký cuối cùng: 30/06/2020
 
Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 09/07/2020
- Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng của Công ty SAVICO, Lầu 11 tòa nhà SAVICO INVEST, số 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 09/07/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 
Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại: https://www.vsd.vn/22-p4c23-69313/838/SVC-Tra-co-tuc-nam-2019-bang-tien.htm