Video - Album

Giới thiệu

Giới thiệu Công ty

Công ty SAVICO được thành lập vào ngày 01/09/1982 với tên gọi là Công ty Dịch vụ Quận 1. 

Công ty được cổ phần hóa theo quyết định số 3449/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân dân Tp.HCM ký ngày 09/07/2004. 

Ngày 04/01/200,5 Công ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002955 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/12/2004, đã thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 26 tháng 01 năm 2015 mã số doanh nghiệp 0301154821 với số vốn điều lệ là 249.955.730.000 đồng 

Ngày 21 tháng 12 năm 2006 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn chính thức đăng ký giao dịch tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn 
Mã chứng khoán: SVC 
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Ngày 01 tháng 06 năm 2009 Cổ phiếu SAVICO được chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển các hoạt động kinh doanh vào các lĩnh vực hoạt động của Công ty tập trung tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng bằng sông Cửu Long..., đáp ứng với nguyện vọng của đông đảo các nhà đầu tư, đối tác, cổ đông… 

Trải qua 41 năm hình thành và phát triển, SAVICO tập trung đổi mới tư duy, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công tác quản trị và điều hành toàn hệ thống bằng kế hoạch hình thành hệ sinh thái ô tô toàn diện; tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư vào thị trường xe cũ, xe năng lượng mới; giới thiệu các thương hiệu xe sang về Việt Nam; tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực v.v từ đó giữ vững vị thế nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô số một tại thị trường Việt Nam.

 

Hiện nay, SAVICO xác lập mục tiêu ưu tiên trong việc thực thi chiến lược phát triển đột phá ngành dịch vụ ô tô, dịch vụ bất động sản và dịch vụ giá trị gia tăng. Cam kết mang lại giá trị hài hòa cho Cổ đông, Đối tác, Cán bộ nhân viên và Khách hàng; chia sẻ, đóng góp cho cộng động và xa hội. 

Lịch sử phát triển

Xây dựng nền móng

1982 - 2004

Giai đoạn hoạt động theo hình thức Doanh nghiệp Nhà nước

1982

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập vào ngày 01/09/1982 với tên gọi là Công ty Dịch vụ Quận 1.

1986

Đổi tên từ Công ty Dịch vụ Quận 1 thành Công ty Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn với tên giao dịch là Savico.

1990

Đầu tư, phát triển kinh doanh dịch vụ ngành ô tô, xe gắn máy, du lịch, dịch vụ vận chuyển - taxi... tạo nền tảng cho việc phát triển hệ thống Dịch vụ - Thương mại sau này

1995

Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản và đưa vào danh mục hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty

1998

Từng bước chuyển hướng hoạt động sang mô hình Công ty đầu tư - bắt đầu bằng việc góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần của các công ty; xây dựng và phát triển hệ thống đại lý phân phối xe ô tô, xe gắn máy của các nhãn hiệu có uy tín như: Toyota, Ford, Suzuki, Chevrolet,...

Hội nhập phát triển

2004 - 2014

Giai đoạn hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần (2004 đến nay)

2005

Thực hiện cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 04/01/2005. Hoạt động của Công ty tập trung vào 3 lĩnh vực: Dịch vụ Thương mại, Dịch vụ Bất động sản và Dịch vụ Tài chính

2006

Ngày 21 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là SVC.

2009

Ngày 01 tháng 06 năm 2009, Cổ phiếu của Công ty chuyển sang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là SVC.

Mở rộng kinh doanh

2015 - 2020

2015 - 2020

Đẩy mạnh phát triển hoạt động phân phối và dịch vụ ngành ô tô. Mở rộng sang kinh doanh xe thương mại và kinh doanh xe cao cấp với thương hiệu Volvo. Tổng số đại lý ô tô phát triển mới giai đoạn này là 38 đại lý, nâng tổng số đại lý ô tô trong hệ thống SAVICO lên con số 57 đại lý.

Phát triển bền vững

2021 - nay

2022 – Dấu mốc 40 năm thành lập, mở hướng cho chặng đường phát triển mới

Đặt cột mốc quan trọng xác lập mục tiêu ưu tiên trong việc thực thi chiến lược phát triển đột phá ngành dịch vụ ô tô, dịch vụ Bất động sản và dịch vụ giá trị gia tăng. Cam kết mang lại giá trị hài hòa cho Cổ đông, Đối tác, Cán bộ nhân viên và Khách hàng; chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

2021

Tập trung đổi mới tư duy, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công tác quản trị và điều hành toàn hệ thống. Hoàn thiện phát triển hệ sinh thái nhằm liên kết sức mạnh ba lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ Thương mại – Dịch vụ Bất động sản – Dịch vụ Tài chính. Trong đó lấy lĩnh vực Dịch vụ Thương mại làm nền tảng với tổng số đại lý ô tô hiện nay là 64 đại lý, giữ vững vị thế là nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô số 1 Việt Nam.

Định hướng phát triển

Mục tiêu giai đoạn 2020-2025

Tập trung đổi mới tư duy, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công tác quản trị và điều hành toàn hệ thống. Hoàn thiện phát triển hệ sinh thái nhằm liên kết sức mạnh ba lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ Thương mại – Dịch vụ Bất động sản – Dịch vụ Tài chính. Trong đó lấy lĩnh vực Dịch vụ Thương mại làm nền tảng với tổng số đại lý ô tô hiện nay là 64 đại lý, giữ vững vị thế là nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô số 1 Việt Nam.

Đặt cột mốc quan trọng xác lập mục tiêu ưu tiên trong việc thực thi chiến lược phát triển đột phá ngành dịch vụ ô tô, dịch vụ Bất động sản và dịch vụ giá trị gia tăng. Cam kết mang lại giá trị hài hòa cho Cổ đông, Đối tác, Cán bộ nhân viên và Khách hàng; chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Mục tiêu phát triển bền vững

Thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp xuyên suốt theo hướng gắn hiệu quả kinh tế của Doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông, đối tác với việc cam kết tuân thủ, sử dụng hợp lý, bảo vệ, duy trì và tăng trưởng các nguồn lực về con người, môi trường tự nhiên cũng như tham gia chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ uy tín, nâng cao chất lượng và giá trị cuộc sống

Giá trị cốt lõi

- Minh bạch: Trong các giao dịch, ứng xử và kinh doanh
- Tôn trọng: Cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác,…
- Trách nhiệm: Tuân thủ luật pháp, tham gia đóng góp cộng đồng, xã hội
- Sáng tạo: Luôn tìm kiếm cơ hội, tự đổi mới để gia tăng uy tín và hiệu quả doanh nghiệp
- Đoàn kết: Đồng thuận, vượt qua thách thức; Tự đổi mới, đón đầu cơ hội, gặt hái thành công.

Tầm nhìn

Trở thành Công ty đầu tư chuyên ngành dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, hội nhập khu vực và quốc tế

Thành tích đạt được

Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2021
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2022
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021
Top 500 Doanh Nghiệp lớn nhất Việt Nam 2020
Top 500 Doanh Nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019
Huân chương lao động hạng 1
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Top 100 Sao vàng đất việt năm 2018

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Vũ Đình Độ

Ông Vũ Đình Độ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Ngọc Châu

Ông Nguyễn Ngọc Châu

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Quang Trường

Ông Trần Quang Trường

Thành viên Hội đồng quản trị

Trần Xuân Ánh

Ông Trần Xuân Ánh

Thành viên Hội đồng quản trị

Hồ Việt Hà

Ông Hồ Việt Hà

Thành viên Hội đồng quản trị

Trần Đức Huy

Ông Trần Đức Huy

Thành viên Hội đồng quản trị

Trần Thị Hồng Bích

Bà Trần Thị Hồng Bích

Thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Hà Tôn Trung Hạnh

Ông Hà Tôn Trung Hạnh

Trưởng Ban Kiểm Soát

Bùi Thành Việt

Ông Bùi Thành Việt

Thành viên Ban Kiểm Soát

Ngô Hòa

Ông Ngô Hòa

Thành viên Ban Kiểm Soát

Ban điều hành

Hồ Việt Hà

Ông Hồ Việt Hà

Tổng Giám Đốc

Trần Thái Sơn

Ông Trần Thái Sơn

Kế toán trưởng - Giám đốc tài chính