Video - Album

Tin cổ đông

96 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô Tô Vĩnh Thịnh

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô Tô Vĩnh Thịnh

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 36/QĐ-HĐQT-SVC

26 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô tô Tây Bắc Sài Gòn

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô tô Tây Bắc Sài Gòn

Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng

225 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô Tô Vĩnh Thịnh

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô Tô Vĩnh Thịnh

Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng

244 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô tô Nam Sông Hậu

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô tô Nam Sông Hậu

Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng

84 - 2015
Thông báo về việc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Thông báo về việc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

44 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Savico

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Savico

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

273 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng phần vốn góp của Savico

Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng phần vốn góp của Savico

- Quyết định 12/QĐ-HĐQT-SVC về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức - Quyết định 15/QĐ-HĐQT-SVC về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Savico tại Công ty TNHH Đông Đô Thành

173 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc chấp nhận giải thể Công ty Savico Mekong

Quyết định của HĐQT về việc chấp nhận giải thể Công ty Savico Mekong

Công bố thông tin Quyết định của HĐQT Công ty về việc chấp thuận giải thể Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Savico Mekong

271 - 2015
Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần 8

191 - 2015
Công bố các quyết định của HĐQT Công ty Savico

Công bố các quyết định của HĐQT Công ty Savico

- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Mai Việt Hà - Thôi giữ nhiệm vụ TGĐ đối với Ông Nguyễn Bình Minh - Thôi giữ nhiệm vụ Phó TGĐ đối với Ông Tạ Phước Đạt

2110 - 2014
Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn tại Công ty TNHH Savico - Vinaland

1510 - 2014
Nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh tại Khu trung tâm chợ mới Ô Môn

Nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh tại Khu trung tâm chợ mới Ô Môn

Giải thể chi nhánh tại Khu trung tâm chợ mới Ô Môn - Cần Thơ

910 - 2014
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2013

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2014. - Ngày thanh toán cổ tức: 14/11/2014. - Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá

910 - 2014
Thông báo thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

Người được uỷ quyền: Ông Đoàn Văn Quang

910 - 2014
Nghị quyết HĐQTvề việc tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty

Nghị quyết HĐQTvề việc tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty từ 09 Bộ phận còn 06 bộ phận