Video - Album

Tin cổ đông

284 - 2016
Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của Savico tại Công ty Bắc Âu

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của Savico tại Công ty Bắc Âu

Bên nhận chuyển nhượng: Tổng công ty Bến Thành

274 - 2016
Nghị quyết HĐQT về thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015

Nghị quyết HĐQT về thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015

- Ngày thanh toán cổ tức: 20/06/2016. - Tỷ lệ cổ tức: 14%/ mệnh giá

14 - 2016
Savico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Savico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 tại trụ sở Văn phòng SAVICO, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty qua việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

303 - 2016
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON-UCITS)

143 - 2016
CBTT về việc Công ty Savico đã nhận đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát công ty

CBTT về việc Công ty Savico đã nhận đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát công ty

Đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty

192 - 2016
Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016

Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016

Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016: 01/04/2016

141 - 2016
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

2812 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc thành lập 03 chi nhánh

Quyết định của HĐQT về việc thành lập 03 chi nhánh

Thành lập 03 chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn tại TPHCM

1012 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Savico đối với Ông Võ Hiển

Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Savico đối với Ông Võ Hiển

Kể từ ngày 01/01/2016 thôi giữ chức vụ PTGĐ Savico đối với Ông Võ Hiển theo nguyện vọng cá nhân

1811 - 2015
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

611 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Ô Tô Bắc Âu

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Ô Tô Bắc Âu

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng (trong đó Công ty Savico góp 50%)

311 - 2015
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited

229 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Công ty Savico tại Cần Thơ

Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Công ty Savico tại Cần Thơ

Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn tại Cần Thơ

128 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty xe Ô Tô tại Cần Thơ

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty xe Ô Tô tại Cần Thơ

Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng

116 - 2015
Quyết định của HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt

Quyết định của HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt

Savico tham gia đầu tư góp vốn 30,6 tỷ đồng - tương đương 51% vốn điều lệ mới của Toyota Lý Thường Kiệt