Video - Album

Tin cổ đông

191 - 2015
Công bố các quyết định của HĐQT Công ty Savico

Công bố các quyết định của HĐQT Công ty Savico

- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Mai Việt Hà - Thôi giữ nhiệm vụ TGĐ đối với Ông Nguyễn Bình Minh - Thôi giữ nhiệm vụ Phó TGĐ đối với Ông Tạ Phước Đạt

2110 - 2014
Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn tại Công ty TNHH Savico - Vinaland

1510 - 2014
Nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh tại Khu trung tâm chợ mới Ô Môn

Nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh tại Khu trung tâm chợ mới Ô Môn

Giải thể chi nhánh tại Khu trung tâm chợ mới Ô Môn - Cần Thơ

910 - 2014
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2013

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2014. - Ngày thanh toán cổ tức: 14/11/2014. - Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá

910 - 2014
Thông báo thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

Người được uỷ quyền: Ông Đoàn Văn Quang

910 - 2014
Nghị quyết HĐQTvề việc tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty

Nghị quyết HĐQTvề việc tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty từ 09 Bộ phận còn 06 bộ phận

307 - 2014
Thông báo về việc giải thể Công ty Sài Gỏn Khánh Hội

Thông báo về việc giải thể Công ty Sài Gỏn Khánh Hội

Giải thể Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Sài gòn Khánh Hội

177 - 2014
Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty Liên doanh Liên kết

Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty Liên doanh Liên kết

Thành lập Công ty LDLK " Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Thành phố mới Bình Dương"

27 - 2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON-UCITS)

276 - 2014
Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty con

Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty con

Thành lập Công ty Cổ phần Ô Tô Sài Gòn Cửu Long

236 - 2014
Thông báo về việc giải thể Công ty Liên doanh liên kết

Thông báo về việc giải thể Công ty Liên doanh liên kết

Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Bến Thành Savico

186 - 2014
Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty con

Thông báo về việc góp vốn thành lập Công ty con

Thành lập Công ty Cổ phần OTOS, Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà

235 - 2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON-UCITS)

14 - 2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

283 - 2014
Savico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Savico tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) mã chứng khoán SVC đã được tổ chức vào thứ sáu, ngày 28/03/2014 tại trụ sở Văn phòng SAVICO