Ô tô :
Năm 2017: Tổng sản lượng tiêu thụ ngành ô tô Savico đạt 27.067  xe chiếm 9,9% thị phần trong toàn thị trường
 
 

[Danh mục thương hiệu ô tô Savico đang kinh doanh]

Xe gắn máy:
Mục tiêu giai đoạn 2015-2020
  • Nâng cao vị thế cạnh tranh, phát triển hệ thống đại lý với các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha...
  • Phát triển lĩnh vực dịch vụ xe gắn máy, cùng các dịch vụ gia tăng tiện ích cho khách hàng; duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ từ 20% - 30%/năm.
  • Tập trung nâng cao hiệu quả đầu tư với mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt từ 15% - 20%/năm.

 [Danh mục thương hiệu xe máy Savico đang kinh doanh]

Dịch vụ khác:
Hệ thống dịch vụ khác đã mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Savico trong những năm vừa qua
Thành viên