Tin nổi bật
- Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
- CBTT về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty TNHH KPMG
Công văn liên quan đến người thực hiện công bố thông tin
Tên nhà đầu tư: Probus Opportunities
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Góp vốn thành lập Công ty TNHH Xe và thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh
- Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Thời gian:     08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 15/06/2018
- Địa điểm:      Khách sạn Pullman Saigon Centre
                          148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
(đính kèm tài liệu họp)
Đơn xin từ nhiệm vụ Thành viên  Ban kiểm soát Công ty của Bà Phan Phương Nga
Đơn xin từ nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Phan Phương Nga
Công ty Savico xin được giải trình việc chậm công bố thông tin báo cáo thường niên như sau
Thành viên