Video - Album

Tin cổ đông

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

193 - 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các thông tin như sau:

 • Thời gian:     08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 29/03/2019
 • Địa điểm:      PH2, Lầu 1, Khách sạn Pullman Saigon Centre
                            148 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đối tượng:   Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 07/03/2019.

Nội dung chính của buổi họp:

 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018;
 4. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) ;
 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 6. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng:

 • Tham khảo trước tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 từ ngày 19/03/2019.
 • Mang theo Thư mời và Phiếu tham dự đại hội khi đến tham dự đại hội. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu (tải mẫu giẩy uỷ quyền) và gởi về Ban Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trước 17 giờ 00 ngày 27/03/2019.
 • Quý Cổ đông cần trao đổi hoặc có bất kỳ góp ý, đề xuất về Đại hội, xin vui lòng gửi về Ban quan hệ cổ đông (Bà Phan Phương Nga) – Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Điện thoại (84-28) 3821 3913,  ĐTDĐ: 0903 143 241, Fax: (84-28) 3821 3553, Email: ir@savico.com.vn, hoặc thông tin qua website www.savico.com.vn trước 17 giờ 00 ngày 25/03/2019

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng kính chào.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH   
(đã ký) 
NGUYỄN BÌNH MINH

Tài liệu đính kèm (định dạng file PDF, click vào để tải về):

 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018;
 4. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) ;
 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 6. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 7. Nội quy Đại hội (dự thảo).
 8. Nguyên tắc biểu quyết (dự thảo).
 9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 10. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019