Video - Album

Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

142 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (Mã chứng khoán SVC) trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019
  • Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019: dự kiến ngày 29/03/2019

Quý cổ đông vui lòng tải xem thông báo