Video - Album

Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

12 - 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - MCK: SVC (HOSE) công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.