Video - Album

Tin cổ đông

Thông báo cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

86 - 2023

Công ty CP Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Mã chứng khoán: SVC) thông báo cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.