Video - Album

Tin cổ đông

Savico công bố thông tin thay đổi nhân sự

166 - 2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) = Mã cổ phiếu: SVC (HOSE) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự.

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.