Video - Album

Tin cổ đông

Savico công bố thông tin đính chính Báo cáo quản trị bán niên năm 2023

98 - 2023

 Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Mã chứng khoán: SVC) công bố thông tin bất thường về Báo cáo quản trị bán niên năm 2023 (đính chính) 

 Quý cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: Báo cáo quản trị bán niên năm 2023 (đính chính)