Video - Album

Tin cổ đông

Quyết định HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

307 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn xin thông báo Quyết định của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC và đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 30/07/2019 để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Chân thành cảm ơn.

Quý cổ đông vui lòng tải xem: