Video - Album

Tin cổ đông

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô Tô Vĩnh Thịnh

225 - 2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn xin thông báo Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Ô Tô Vĩnh Thịnh, cụ thể như sau:

  • Tên công ty dự kiến: Công ty cổ phần Ô Tô Vĩnh Thịnh
  • Vốn điều lệ: 20.000.0000.000 (hai mươi tỷ đồng), trong đó Savico góp tối thiểu 80%....
  • Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương (55/5 Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương


Quý cổ đông vui lòng tải xem chi tiết Quyết định