Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty Cổ phần Ô tô New Energy

91 - 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - MCK: SVC (HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty Cổ phần Ô tô New Energy.

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.