Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Dịch vụ Ô tô Cần Thơ

812 - 2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - MCK: SVC (HOSE) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Dịch vụ Ô tô Cần Thơ.

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.