Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi

266 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (Mã chứng khoán SVC) trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi - một Công ty liên kết của SVC để Quý Ủy ban, Quý Sở tiện theo dõi và công bố.

Quý cổ đông vui lòng tải xem file đính kèm