Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

65 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (Mã chứng khoán SVC) trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc bổ nhiệm Ông Phan Dương Cửu Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Savico.

Quý cổ đông vui lòng tải xem file đính kèm