Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

28 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (Mã chứng khoán SVC) trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Vân hiện là Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty.

Quý cổ đông vui lòng tải xem Nghị Quyết