Video - Album

Tin cổ đông

Công ty Savico đã nhận đơn từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty

226 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông về việc nhận được Đơn xin từ nhiệm vai trò thành viên BKS Công ty của ông Nguyễn Thái Hòa để Quý Ủy ban, Quý Sở tiện theo dõi và công bố.

Trân trọng

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm