Video - Album

Tin cổ đông

Công bố Thông tin về việc thay đổi nhân sự

37 - 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao từ ngày 03/07/2024, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Hà - Tổng Giám đốc Savico Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Savico Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SAVICO;

2. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng SAVICO đối với Ông Trần Thái Sơn để thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công.

3. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Linh - Phó Kế toán trưởng, giữ chức vụ Kế toán trưởng SAVICO.

Nội dung chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem TẠI ĐÂY