Video - Album

Tin cổ đông

Công bố Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

97 - 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem TẠI ĐÂY