Video - Album

Tin cổ đông

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

72 - 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - MCK: SVC (HOSE) công bố Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.