Video - Album

Tin cổ đông

Công bố thông tin nhận Quyết định xử phạt hành chính về thuế

37 - 2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - MCK: SVC (HOSE) công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 1660/QĐ-CT ngày 28/6/2023 xử phạt hành chính về thuế.

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.