Video - Album

Tin cổ đông

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

294 - 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã chứng khoán: SVC) xin công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024, gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2024

Trân trọng cám ơn./.