Video - Album

Tin cổ đông

CBTT về việc vi phạm về thuế 2018 và giải trình về chậm CBTT

2712 - 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông nội dung CBTT vi phạm thuế 2018 và giải trình chậm CBTT.

Quý cổ đông vui lòng tải xem nội dung CBTT