Video - Album

Tin cổ đông

CBTT về việc Giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017

2712 - 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý cổ đông nội dung giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017.

Quý cổ đông vui lòng tải xem nội dung CBTT