Tin nổi bật
Cập nhật tình hình HĐKD - 10/10/2018
Quyết định của HĐQT Công ty về việc:
  1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
  2. Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Vĩnh Thịnh
Tên nhà đầu tư: Pyn Elite Fund
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2018
- Ngày thanh toán cổ tức: 28/09/2018.
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá
 
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 trong file đính kèm.
Tên nhà đầu tư: Jom Silkitie Asia Equity Investment Fund
Endurance Capital Vietnam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty
Endurance Capital Vietnam thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty
Báo cáo tài chính Quý 2/2018
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO 06 tháng đầu năm 2018
Thành viên