Tin nổi bật
CBTT vi phạm về thuế 2018 và giải trình về chậm CBTT
CBTT vi phạm về thuế 2017 và giải trình về chậm CBTT
Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng có vốn điều lệ 45 tỷ đồng,...
Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Báo cáo tài chính Quý 3/2018
Cập nhật tình hình HĐKD - 10/10/2018
Quyết định của HĐQT Công ty về việc:
  1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
  2. Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Vĩnh Thịnh
Tên nhà đầu tư: Pyn Elite Fund
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2018
- Ngày thanh toán cổ tức: 28/09/2018.
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá
 
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 trong file đính kèm.
Thành viên