Tin nổi bật
Giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017
CBTT vi phạm về thuế 2018 và giải trình về chậm CBTT
CBTT vi phạm về thuế 2017 và giải trình về chậm CBTT
Công ty TNHH Ô tô Lâm Đồng có vốn điều lệ 45 tỷ đồng,...
Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Báo cáo tài chính Quý 3/2018
Cập nhật tình hình HĐKD - 10/10/2018
Quyết định của HĐQT Công ty về việc:
  1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
  2. Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Vĩnh Thịnh
Tên nhà đầu tư: Pyn Elite Fund
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2018
- Ngày thanh toán cổ tức: 28/09/2018.
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá
 
Thành viên