Ô tô :
Năm 2017: Tổng sản lượng tiêu thụ ngành ô tô Savico đạt 27.067  xe chiếm 9,9% thị phần trong toàn thị trường
 
 

[Danh mục thương hiệu ô tô Savico đang kinh doanh]

Thành viên