Tin nổi bật
Tên nhà đầu tư: Jom Silkitie Asia Equity Investment Fund
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 trong file đính kèm.
 
 
Báo cáo tài chính Quý 2/2017
Công ty Savico xin thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 19/07/2017
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2016 (được kiểm toán bởi KPMG) trong file đính kèm.
- Thời gian:     08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 31/03/2017
- Địa điểm:      Hội trường Lầu 4 - Công ty Cổ phần DVTH Sài Gòn
                          Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
(đính kèm tài liệu họp)
Chuyển nhượng cổ phần tại công ty CP Đầu Tư Savico
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2017
  • Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017: 24/03/2017
 
Thông báo chấp thuận của UBCKNN số 517/UBCK-GSĐC
Thành viên